كەسپىي ھاياتىدا ئەڭ كۆپ چېمپىيونلۇققا ئېرىشكەن توپچىلار
0
2017-09-13 15:31:00
|
مەنبەسى:نۇر تورى
|
تەھرىر :بەختىيار غەيرەت

ھەر كىم ئۆزى شۇغۇنللىنىۋاتقان خىزمىتىن نەتىجە قازىنىشنى ئويلايدۇ، پۇتبول چولپانلىرىمۇ ھەم شۇنداق. چېمپىيونلۇق بولسا ئۇلارنىڭ ئەڭ ئاخىرقى نىشانى، تۆۋەندە بىز بىرلىكتە پۇتبول دۇنياسىدىكى ئەڭ كۆپ قېتىم چېمپىيونلۇققا ئېرىشكەن توپچىلارنى كۆرۈپ باقايلى:

شاۋى: جەمئىي 27 قېتىم چېمپىيونلۇق لوڭقىسىغا ئېرىشكەن

بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ كۆپ ئېرىشكەنلىرى: 4 قېتىم ياۋروپا ئۇزغۇنلۇق بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، 8 قېتىم ئىسپانىيە بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، ئىككى قېتىم ياۋروپا دەرىجىدىن تاشقىرى لوڭقىسى چېمپىيونلۇقى، 6 قېتىم ئىسپانىيە دەرىجىدىن تاشقىرى لوڭقىسى چېمپىيونلۇقى قاتارلىقلار.

پېلى: جەمئىي 27 قېتىم چېمپىيونلۇق لوڭقىسىغا ئېرىشكەن

بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ كۆپ ئېرىشكەنلىرى: 11 قېتىم سان پاۋلو بىرلەشمە مۇسابىقسىى چېمپىيونلۇقى، 2 قېتىم جەنۇبىي ئامېرىكا ئازادلىق لوڭقىسى مۇسابىقىسى چېمپىيونلۇقى قاتارلىقلار.

پىك: جەمئىي 29 قېتىم چېمپىيونلۇق لوڭقىسىغا ئېرىشكەن

بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ كۆپ ئېرىشكەنلىرى: 4 قېتىم ياۋروپا ئۇزغۇنلۇق بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، 6 قېتىم ئىسپانىيە بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، ئۈچ قېتىم ياۋروپا دەرىجىدىن تاشقىرى لوڭقىسى چېمپىيونلۇقى، 6 قېتىم ئىسپانىيە دەرىجىدىن تاشقىرى لوڭقىسى چېمپىيونلۇقى، 5 قېتىم ئىسپانىيە شاھلىق لوڭقىسى قاتارلىقلار.

ئىنېستا: جەمئىي 29 قېتىم چېمپىيونلۇق لوڭقىسىغا ئېرىشكەن

بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ كۆپ ئېرىشكەنلىرى: 4 قېتىم ياۋروپا ئۇزغۇنلۇق بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، 8 قېتىم ئىسپانىيە بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، 3 قېتىم ياۋروپا دەرىجىدىن تاشقىرى لوڭقىسى چېمپىيونلۇقى، 6 قېتىم ئىسپانىيە دەرىجىدىن تاشقىرى لوڭقىسى چېمپىيونلۇقى، 5 قېتىم ئىسپانىيە شاھلىق لوڭقىسى، ئۈچ قېتىم دۇنيا كۇلۇبلار لوڭقىسى قاتارلىقلار.

مېسسى: جەمئىي 30 قېتىم چېمپىيونلۇق لوڭقىسىغا ئېرىشكەن

بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ كۆپ ئېرىشكەنلىرى: 4 قېتىم ياۋروپا ئۇزغۇنلۇق بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، 8 قېتىم ئىسپانىيە بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، 3 قېتىم ياۋروپا دەرىجىدىن تاشقىرى لوڭقىسى چېمپىيونلۇقى، 7 قېتىم ئىسپانىيە دەرىجىدىن تاشقىرى لوڭقىسى چېمپىيونلۇقى، 5 قېتىم ئىسپانىيە شاھلىق لوڭقىسى، 3 قېتىم دۇنيا كۇلۇبلار لوڭقىسى قاتارلىقلار.

داگلىش: جەمئىي 31 قېتىم چېمپىيونلۇق لوڭقىسىغا ئېرىشكەن

بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ كۆپ ئېرىشكەنلىرى: 3 قېتىم ياۋروپا ئۇزغۇنلۇق بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، 6 قېتىم ئېنگلاند بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى قاتارلىقلار.

ئىبراھىموۋىچ: جەمئىي 31 قېتىم چېمپىيونلۇق لوڭقىسىغا ئېرىشكەن

بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ كۆپ ئېرىشكەنلىرى: تۆت قېتىم فىرانسىيە بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، 2 قېتىم فىرانسىيە دەرىجىدىن تاشقىرى لوڭقىسى قاتارلىقلار.

ئالۋېس: جەمئىي 34 قېتىم چېمپىيونلۇق لوڭقىسىغا ئېرىشكەن

بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ كۆپ ئېرىشكەنلىرى: 3 قېتىم ياۋروپا ئۇزغۇنلۇق بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، 6 قېتىم ئىسپانىيە بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، 3 قېتىم ياۋروپا دەرىجىدىن تاشقىرى لوڭقىسى چېمپىيونلۇقى، 4 قېتىم ئىسپانىيە دەرىجىدىن تاشقىرى لوڭقىسى چېمپىيونلۇقى، 4 قېتىم ئىسپانىيە شاھلىق لوڭقىسى، 3 قېتىم دۇنيا كۇلۇبلار لوڭقىسى قاتارلىقلار.

گىگىس: جەمئىي 35 قېتىم چېمپىيونلۇق لوڭقىسىغا ئېرىشكەن

بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ كۆپ ئېرىشكەنلىرى: 2 قېتىم ياۋروپا ئۇزغۇنلۇق بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، 13 قېتىم ئېنگلاند بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، 4 قېتىم بىرلەشمە لوڭقىسى چېمپىيونلۇقى قاتارلىقلار.

ماكىسۋېل: جەمئىي 37 قېتىم چېمپىيونلۇق لوڭقىسىغا ئېرىشكەن

بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ كۆپ ئېرىشكەنلىرى: 4 قېتىم فىرانسىيە بىرلەشمىسى چېمپىيونلۇقى، 4 قېتىم فىرانسىيە لوڭقىسى چېمپىيونلۇقى قاتارلىقلار.